07int4.jpg
ZŠ - Čtenářská gramotnost

Vzdělávací program se věnuje pojmu čtenářské gramotnosti a jeho složkám. Pojem čtenářská gramotnost je zasazen do aktuálního společenského kontextu (výzkumy PISA, TIMSS, PIRLS) a je uvedeno, jak čtenářská gramotnost souvisí s RVP ZV a jak se promítá do cílů a obsahů základního vzdělávání.
Vzdělávací program je zaměřen především na cílenou práci s textem, která rozvíjí čtenářskou gramotnost. Je věnován různým metodám práce s textem s uvedením konkrétních příkladů a návrhů, jak tyto metody správně začlenit do výuky. Klade se důraz na strukturu práce s textem formou kritického myšlení (evokace, uvědomění a reflexe).
V neposlední řadě je pedagogickým pracovníkům nabídnuta odborná četba a internetové zdroje, ze kterých lze k tématu čtenářské gramotnosti čerpat.

Hlavní témata vzdělávacího programu:

• Vymezení pojmu čtenářská gramotnost
• Čtenářská gramotnost v RVP ZV
• Čtenářská gramotnost a její složky
• Čtenářské strategie, kritické myšlení, struktura hodiny
• Metody práce s textem
• Zápisy z četby
• Odborné publikace a internetové zdroje k tématu čtenářská gramotnost

 

č. akreditace MSMT: 28563/2017-1-1097  
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 a) Čtenářská gramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Pedagogický pracovník ZŠ se seznámí se širokou škálou metod práce s textem, které rozvíjí čtenářskou gramotnost, a informuje se, jak začlenit tyto metody do výuky, jak žáky motivovat a jak výslednou práci reflektovat. Pochopí, jak čtenářská gramotnost souvisí s RVP ZV a jak se promítá do cílů a obsahů základního vzdělávání, a dozví se, jak dobře postavit a realizovat výuku zaměřenou na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Čtenářská gramotnost a metody práce s textem na ZŠ (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London