04int2.jpg
ZŠ - Mentoring

Jedná se o vzdělávací program zaměřený na rozvoj znalostí, dovedností, osobnostních kvalit a kompetenci pro pedagogické pracovníky, kteří vyučují na základních školách, kteří budou poskytovat mentoring přímo svým kolegům na základních školách.

Moduly:

  • Modul 1: Úvod do mentoringu, vymezení vůči koučinku, role a odpovědnosti v mentorském vztahu
  • Modul 2: Proces mentoringu, předpoklady mentora (znalosti, dovednosti, kompetence)
  • Modul 3: Techniky / metody a různé přístupy k mentoringu (aktivní naslouchání, formulace zakázky, nastavení cílů, dotazování)
  • Modul 4: Zpětná vazba, sebereflexe a etické principy v mentoringu
  • Modul 5: Výstupy mentoringu (hodnocení výsledků, debriefing, follow-up)
  • Modul 6: Využití mentoringu ve školní praxi
  • Modul 7: Reflexe vlastní zkušenosti, nácvik modelových situací, vyhodnocení vzdělávacího programu

 

č. akreditace MSMT: 13354/2017-3-599
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.2 d) Mentoring
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 32 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávací program je poskytnout cílové skupině ucelené teoretické vysvětlení a praktické aktivity a příklady dobré praxe na téma Mentoring pro pedagogické pracovníky.
Pedagogičtí pracovníci si absolvováním vzdělávacího programu upevní tyto znalosti, dovednosti a návyky spojené s mentoringem:
1/ Proškolení pedagogických pracovníků v teoretických znalostech i praktických dovednostech týkajících se mentoringu.
2/ Seznámení se s různými přístupy a technikami využívanými v rámci mentoringu.
3/ Získání dovedností, jak začlenit mentorské dovednosti do vlastní pedagogické praxe s vyžitím příkladů dobré praxe nejen z ČR, ale také ze zahraničí.
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  8 102 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Mentoring (ZŠ, 32 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London