04int2.jpg
ZŠ - Osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj mindfulness – vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi. Mindfulness přispívá k zlepšení senzitivity, soustředění, snížení stresu a posílení všímavosti v každodenní pedagogické realitě. Mindfulness rozvíjí dovednosti, které zvyšují osobní spokojenosti a radost v pracovním i osobním životě. Řada výzkumných studijní potvrzuje benefity, např. redukce stresu, flexibilitu, schopnost se uvolnit a relaxovat a rychle načerpat životní energii a vitalitu, zlepšení výkonnosti a akademických nebo profesních výkonů, posílení sociálních aktivit a činností, podpora koheze skupiny, rozvíjení tolerance a senzitivity i posílení smysluplného směřování profesně a osobně. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se základním teoretickým podkladem. Vzdělávací program je zaměřen především prakticky na rozvoj vnímavosti a všímavosti k senzomotorickým podnětům, tvořivé činnosti a aktivity, kritické vnímání postojů a změny stereotypních vzorců.

Moduly:

  • Modul 1: Mindfulness – význam v praxi ZŠ, rozvíjení citlivosti a vnímavosti

  • Modul 2: Jak pomocí pohádek a příběhů rozvíjet mindfulness

  • Modul 3: Metody rozvíjející smysluplnost, cílenost a dokončení a spokojenost

  • Modul 4: Metody zaměřené na koncentraci, eliminace stresu a symboliku 

 

č. akreditace MSMT: 22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:  
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem tohoto programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ možnost vyzkoušet si jednoduché relaxační metody mindfulness prostřednictvím pohádek, příběhů, symbolů a metafor. Pedagogičtí pracovníci se budou učit rozvíjet dovednosti a aktivity, které budou moci uplatnit při práci se žáky.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Vnímání smysluplnosti, spokojenosti a radosti v pedagogické profesi (ZŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London