08int5.jpg
ZŠ - Matematická gramotnost

Seminář bude zaměřený na přípravu a analýzu didaktických situací, tj. situací při vyučování matematice, a základní jevy, které s nimi souvisí. Na konkrétních ukázkách budou rozvedeny základní jevy vztahující se k vyučování matematice a jejich charakteristiky včetně jejich možných modifikací pro různý věk žáků.

Hlavní témata semináře jsou:
1. část 
 Pojem didaktické situace
 Další základní pojmy z teorie didaktických situací
 Různé role učitele a žáka ve třídě
 Vyučování matematice jako hra
2. část 
 Analýza a priori didaktické situace s ilustracemi z oblasti slovních úloh
 Strategie řešení slovních úloh o dělení celku na nestejné části
 Analýza a priori didaktické situace s ilustracemi z oblasti geometrie
 Analýza proměnných didaktické situace (příklady)
 Analýza a posteriori didaktické situace
3. část 
 Diagnostika znalostí žáků podle jejich chování v didaktické situaci
 Chyby, překážky a výuka matematiky
 Odhalování chybných představ a jejich odstraňování
4. část 
 Ukázky „dobré praxe“
 Použití neškolských (heuristických) strategií ve vyučování matematice
5. část 
 Hry ve vyučování matematice
 Objevování ve vyučování matematice
 Komunikace ve třídě

 

č. akreditace MSMT: 529/2018-1-61 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.2 b) Matematická gramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 32 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem semináře je nabídnout pedagogickým pracovníkům ZŠ náměty, jak při výuce matematiky zvýšit porozumění žáků matematice, motivaci žáků, zdůraznit mezipředmětové vztahy a význam matematiky pro běžný život. Všechny aktivity v seminářích budou ilustrovány konkrétními ukázkami vhodnými pro zařazení do vyučování.
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  9 453 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Didaktické situace ve vyučování matematice (ZŠ, 32 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London