01prague.jpg
ZŠ - Osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj hlasových a komunikačních dovedností pedagogických pracovníků základních škol. Pedagogičtí pracovníci patří mezi hlasové profesionály s vysokými nároky na kvalitu hlasu, a jsou ohroženi tzv. učitelskou únavou hlasu. Komunikace v pedagogické praxi je nástrojem nejen vzdělávání a hodnocení, ale i prostředkem budování sociálních vztahů a prostředkem pro jejich identifikaci. Pedagogičtí pracovníci se seznámí se správnými technikami tvorby hlasu a mluvního projevu jako prevencí učitelské únavy hlasu. Seznámení s psychologickými aspekty dialogu působí jako prevence komunikačních poruch. 

Moduly:

  • Modul 1: Hlasové a řečové techniky hlasového profesionála
  • Modul 2: Dialog, zpětná vazba. Psychologické aspekty komunikace,
  • Modul 3: Hlasová kondice v sociální komunikaci. Rozeznívání hlasu, propojení hlasu a těla, mluvní projev v pohybu
  • Modul 4: Empatie, spolupráce v dialogu. Proxemika - důležitý činitel v neverbální komunikaci

 

č. akreditace MSMT: 529/2018-1-61 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:  
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout je poskytnout pedagogům ZŠ znalosti a dovednosti v oblasti hlasových a komunikačních dovedností. Využití těchto znalostí a dovedností v praxi napomáhá vedení účinného interaktivního dialogu a zvyšuje komunikační kompetence. Program bude zaměřen na pedagogickou komunikaci.
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Hlasová pedagogika, rétorika, komunikace (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London