06barcelonaclass.jpg
MŠ - Čtenářská pregramotnost

Problematika rozvoje čtenářské gramotnosti je aktuálním problémem, kterému je momentálně věnována zásadní pozornost. Důležitým obdobím pro rozvoj čtenářské gramotnosti je však již období do šesti let věku jedince, kdy hovoříme o tzv. čtenářské pregramotnosti.
Vzdělávací program se zaměřuje právě na problematiku čtenářské pregramotnosti, která je z pohledu celoživotního vzdělávání nesmírně významnou oblastí.
Obsah vzdělávacího programu bude zaměřen na aktuální trendy rozvoje pregramotnosti, ale také na orientaci v základní terminologii. Pedagogickým pracovníkům budou představeny vhodné pomůcky a projekty na podporu čtenářské pregramotnosti a budou jim nabídnuty vhodné metody práce pro její rozvoj.

Moduly:

• základní terminologie (čtenářská pregramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, čtenářská kompetence, atd.)
• práce s knihou v mateřské škole
• metody a formy práce podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřské škole
• návaznost preprimárního a primárního vzdělávání s ohledem na rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti
• dětská knihovna v mateřské škole (obsah a organizace dětské knihovny, členění literatury pro děti z hlediska věkových zvláštností)
• spolupráce mateřské školy s rodiči v oblasti čtenářství
• orientace na současném knižním trhu (ceny, organizace, veletrhy, knižní portály, nakladatelství)
• spolupráce mateřské školy s knihovnami a dalšími institucemi (součástí tohoto tématu bude také návštěva městské knihovny)
• projekty a kampaně na podporu čtenářské pregramotnosti
• prolínání umění a předčtenářství (prolínání slova a obrazu, ilustrace v literatuře pro děti a mládež)
• současné časopisy pro děti
• metodika literární výchovy v mateřské škole

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: I/2.3 a) Čtenářská pregramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem programu je vnést vhled do problematiky čtenářské pregramotnosti, nastínit současné pojetí a aktuální trendy jejího rozvoje. Program si klade za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak v prostředí mateřské školy mohou u dětí rozvíjet čtenářskou pregramotnost a představit jim nástroje pro dosažení tohoto cíle. V neposlední řadě je cílem programu pěstovat vnímání čtenářství jako celoživotního postoje člověka.

Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (MŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřských školách (MŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK