03pragueclass.jpg
MŠ - Čtenářská pregramotnost

Vzdělávací program se zaměřuje právě na problematiku čtenářské pregramotnosti, která je z pohledu celoživotního vzdělávání nesmírně významnou oblastí.
Obsah vzdělávacího programu bude zaměřen na aktuální trendy rozvoje pregramotnosti, ale také na orientaci v základní terminologii. Pedagogickým pracovníkům budou představeny vhodné pomůcky a projekty na podporu čtenářské pregramotnosti a budou jim nabídnuty vhodné metody práce pro její rozvoj.

Hlavní témata:

• Seznámení účastníků se základní terminologií (čtenářská pregramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, čtenářská kompetence, atd.)
• práce s knihou v mateřské škole a rozvíjení příběhů, rozvoj řečové a estetické činnosti dětí při práci s knihou
• metody a formy práce podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřské škole, zaměření na práci s dějovou a časovou linií, využití otázek a přiměřených úkolů, povzbuzování smysluplného a funkčního slovního projevu dětí jako součást rozvoje čtenářské pregramotnosti
• návaznost preprimárního a primárního vzdělávání s ohledem na rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti, spolupráce rodičů při rozvoji, příklady dobré praxe podněcování rozvoje čtenářské pregramotnosti

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
14353/2018-2-490  
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: 2.I/6 a) Čtenářská pregramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem programu je vnést vhled do problematiky čtenářské pregramotnosti, nastínit současné pojetí a aktuální trendy jejího rozvoje. Program si klade za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak v prostředí mateřské školy mohou u dětí rozvíjet čtenářskou pregramotnost a představit jim nástroje pro dosažení tohoto cíle. V neposlední řadě je cílem programu pěstovat vnímání čtenářství jako celoživotního postoje člověka.

Cílová skupina: učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (MŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v mateřských školách (MŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK