05int3.jpg
SŠ - Cizí jazyky

Obsahem vzdělávacího programu je rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce u pedagogických pracovníků, kteří vyučují na středních školách.

Témata, která jsou v tomto vzdělávacím programu zařazeny, se vztahují jak k profesní oblasti, tak k oblastem z běžného života. Absolvent bude schopen plynně hovořit o svém zaměstnání, škole, o své výuce, metodách, které v ní využívá. Bude dostatečně vybaven na to, aby mohl krátké výukové epizody vést v anglickém jazyce. Nebude mít problém při komunikaci s cizinci (rodilými mluvčími ve škole, zahraničními kolegy apod.)

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou komunikovat v těchto tématech:

 • vzdělávání a školství
 • výukové metody
 • doprava a cestování
 • restaurace a stravování
 • svět financí
 • mobilní a komunikační technologie
 • popis osoby
 • bydlení
 • přátelství
 • zaměstnání
 • nakupování
 • svět médií

 

č. akreditace MSMT: 22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.3 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 24 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávací program je postaven tak, aby jeho účastníci zlepšili své komunikativní dovednosti v anglickém jazyce. To pro ně bude přínosem s ohledem na možnou spolupráci s kolegy ze zahraničí, s ohledem na zapojení do mezinárodních projektů i s ohledem na možnou účast na zahraničních mobilitách. Znalost anglického jazyka na úrovni B2 pedagogům umožní vstoupit do projektů na platformě eTwinning. Umožní jim komunikovat s rodilými mluvčími ve škole, se zákonnými zástupci-cizinci i se zahraničními kolegy. Nabyté znalosti pedagogickým pracovníkům pomohou, pokud vyjedou se svými žáky do zahraničí na poznávací či výměnný zájezd. Umožní jim také účastnit bezplatných webinářů či MOOC (Massive open online kurzů) zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků, vedených v anglickém jazyce (např. na www.schooleducationgateway.com). Úroveň B2 také pedagogickým pracovníkům umožní zavést do vlastní výuky krátké vyučovací epizody vedené metodou CLIL (tzv. CLIL showers).

Cílová skupina:

učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové

Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  6 076 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Konverzace v angličtině – úroveň B2, středně pokročilí (SŠ, 24 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London