02int1.jpg
SŠ - ICT

Využití Google aplikací ve výuce se zaměřuje na volně dostupné aplikace společnosti Google, jako jsou např. Google weby, prezentace, dokumenty nebo tabulky a jejich praktické využití ve školním prostředí.
Aplikace Google jsou velmi všestranné, lze je využít v různých vyučovacích předmětech. Jejich nejsilnější stránkou je jednoduchá a efektivní možnost spolupráce a sdílení obsahu. Všechny aplikace totiž pracují v cloudu, nemusí se proto nikam stahovat ani ukládat, což je pro školní prostředí ideální, navíc jsou dostupné jak na počítači tak tabletu nebo smartphonu.
Sdílení, spolupráce, formativní hodnocení a projektová výuka jsou pro Google aplikace klíčové a ve vzdělávacím programu je těmto tématům věnován velký prostor. Správně využité Google aplikace rozvíjejí u žáků dovednosti potřebné pro 21. století (21st century skills) a jejich znalost významně přispívá k uplatitelnosti na trhu práce. Google navíc nabízí vlastní propracovanou metodiku zaměřenou na školy, na jejímž základě je seminář postaven.

Hlavní témata seminářů:

 • 1. část
  Projektová výuka obecně
  Formativní hodnocení a task-based úkoly
  Základní obecná pravidla pro práci s Google aplikacemi
  Dokumenty Google
  Disk Google
  Weby Google

 • 2. část
  Prezentace Google
  Formuláře Google
  Tabulky Google
  Expedice Google
  Fotky Google
  Google Keep

 • 3. část
  Sdílení portfolia
  Závěrečný workshop
  Ukázky dobré praxe

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.2 k) ICT
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Po absolvování vzdělávacího programu pedagogický pracovník:

Ví jak využít Google aplikace pro realizaci task-based úkolů a podporu formativního hodnocení.
Podrobně zná a dokáže ovládat všechny probírané Google aplikace.
Ví, jak začlenit do své vlastní pedagogické praxe všechny probrané GA.
Má vytvořené portfolio s ukázkami všech aplikací, které může sdílet se svými kolegy.
Chápe a dokáže použít sdílení obsahu ve všech probíraných aplikacích.

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 727 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Využití Google aplikací ve škole (SŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK