06barcelonaclass.jpg
SŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům středních škol metodické nástroje vhodné pro práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky. Vzdělávací program je zaměřen na konkrétní metody práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky ve třídě SŠ.

Moduly:

  • Modul 1: Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její využití při práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky 
  • Modul 2: problémové úlohy a projektové vyučování, jejich charakteristika, navržení problémových úloh či projektů vhodných pro výuku
  • Modul 3: formativní hodnocení při práci s nadaným a mimořádně nadaným žákem, portfolia, rubriky 
  • Modul 4: konkrétní zkušenosti z praxe, modelové situace, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe 

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:

III/2.1 e) Inkluze

III/2.12

Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s vybranými vyučovacími metodami a formami hodnocení, které umožňují diferenciaci a jsou díky tomu vhodné pro práci s kolektivem, v němž je nadaný či mimořádně nadaný žák. V rámci programu budou účastníci navrhovat vlastní vzdělávací aktivity vhodné pro práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky a budou o nich společně diskutovat. Budou také sdílet příklady dobré praxe.

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky v hodinách (SŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK