07int4.jpg
SŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Jedná se o vzdělávací program, který je zaměřený na inkluzi a integraci žáků na střední škole.
Výuka ve vzdělávacím programu má interaktivní podobu a zahrnuje oblasti teoretického výkladu, které jsou nezbytné pro základní orientaci pedagogického pracovníka v problematice, a také oblasti skupinové práce, vzájemné diskuse a sebezkušenostních cvičení, které jsou důležité právě pro schopnost pedagogického pracovníka nahlížet na své vlastní motivy, potřeby, přání, schopnosti, komunikační vzorce i vzorce chování. Tím se pedagogický pracovník zdokonaluje ve vlastní sebereflexi. Právě dobrá sebereflexe je dovednost, která pedagogickému pracovníkovi umožňuje kvalitně pracovat s žáky se speciálními potřebami.

Modul 1: Inkluzivní koncepty na systémové úrovni SŠ, portfolio školy
Modul 2: Komplexní mapování potřeb žáků SŠ v riziku školního neúspěchu a rizikového chování
Modul 3: Podpory a podpůrná opatření pedagoga SŠ - nástroje, metodiky
Modul 4: Praktické využití nástrojů a strategií do konceptu inkluzivní školy
Modul 5: Popis základních pojmů jako ADHD, ADD, hyperkinetická porucha. Charakteristika dílčích typů, příčin a projevů ADHD ve školním kontextu
Modul 6: Jak správně pracovat s žáky s ADHD v prostředí SŠ. Příklady dobré praxe v inkluzivním systému
Modul 7: Způsoby a doporučení pro práci s celou rodinou žáků s ADHD
Modul 8: Kazuistiky žáků s ADHD
Modul 9: Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její využití při práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky 
Modul 10: Problémové úlohy a projektové vyučování, jejich charakteristika, navržení problémových úloh či projektů vhodných pro výuku
Modul 11: Formativní hodnocení při práci s nadaným a mimořádně nadaným žákem, portfolia, rubriky 
Modul 12: Konkrétní zkušenosti z praxe, modelové situace

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
24589/2018-2-728
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.4 
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 24 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je získání znalostí a porozumění duševním obtížím, se kterými se pedagogové u žáků střední školy mohou nejčastěji setkat a získání dovedností, jak nejvhodněji ve výuce zohlednit tyto žáky a jak s nimi v rámci své pedagogické praxe pracovat. Účastníci vzdělávacího programu získají praktické informace o práci s žáky s ADHD ve školním prostředí včetně příkladů aktivit vhodných do jednotlivých vyučovaných předmětů. Vzdělávacím cílem je také rozvoj pedagogických pracovníků SŠ v oblasti práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky. 

Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  7 090 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Inkluze (SŠ, 24 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK