08int5.jpg
SŠ - Výchova k podnikavosti

Předmětem vzdělávacího programu bude objasnění aktuálních ekonomických otázek či témat a možnost diskuze. Vzdělávací program finanční gramotnost zahrnuje mnoho výukových cílů, aby poskytl kromě finančního a ekonomického vzdělání také poznatky v oblasti inovativních výukových postupů. V rámci výuky se účastnící seznámí mimo jiné také se zaměřené na ekonomickou gramotnost (ekonomika podniku, národní hospodářství, základy podnikání, finanční gramotnost). Hlavní složkou vzdělávacího programu je seznámení s hospodařením domácností a finančními produkty.

Moduly:

  • Modul 01 – Peníze: hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz - ukázat vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení
  • Modul 02 – Tvorba ceny, inflace, nakládání s penězi - objasnit vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 
  • Modul 03 – Hospodaření domácnosti: rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, nárok na reklamaci - sestavit jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje
  • Modul 04 – Rozpočet domácnosti, typy rozpočtů, základní práva spotřebitelů-  objasnit princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu, vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele

 

č. akreditace MSMT: 22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: III/2.1 f) Výchova k podnikavosti
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických pracovníků SŠ v oblasti Finanční gramotnosti:
• Prohloubení znalostí o penězích, hospodaření domácností, platebních styků a pojištění
• Rozšíření znalostí o osobních financí, dlouhodobé finanční plánování a uvedené příklady, jak se důsledkům inflace bránit.
• Získání dovedností, jak využívat základní ekonomických a finančních pojmů při vyjednávání komerčních a nekomerčních smluv s firmami a další účastnici byznysu.
• Osvojení a praktické využití finančních produktů jako nástroje pro realizaci svého byznysu, vysvětlení způsobů stanoveních úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN, vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby.
Cílová skupina: učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a speciální pedagogové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Finanční gramotnost pro pedagogické pracovníky SŠ (SŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London