08int5.jpg
VOŠ - Inkluze

Témata jsou probírána v rámci výukových modulů a cvičení k jednotlivým modulům v malé skupině pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci se seznámí s teoretickými poznatky a budou sdílet své zkušenosti a osvědčenou praxi. Výuka je interaktivní.

Moduly:

  • Modul 1: Agresivita a prevence v prostředí VOŠ
  • Modul 2: Faktory a stádia agrese, rozpoznání spouštěčů agrese
  • Modul 3: Mikro treking emocí a rozpoznání agresivního chování u studentů VOŠ, skryté formy agrese, Rozpoznání varovných signálů a ochrana
  • Modul 4: Využití modelu trianglu prevence agresivního chování, sdílení osvědčených postupů v praxi

 

č. akreditace MSMT: 13354/2017-3-599
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: IV/2.1 e) Inkluze
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout teoretické a praktické informace, intervence a aktivity ke zvýšení prevence agresivního chování u potencionálně rizikových jedinců mezi studenty VOŠ a seznámení s novými formami agresivního chování s využitím technologií. Pedagogové se seznámí s informovanou intervencí a možnostmi prevence. Získané poznatky pedagogičtí pracovníci implementují do každodenní praxe.
Cílová skupina: učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (VOŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Agresivita a prevence (VOŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London