05int3.jpg
VOŠ - Mentoring

Tento vzdělávací program je zaměřený na získaní, procvičování, zdokonalování dovedností v oblasti mentoringu a sdílení dosavadní zkušenosti.

Moduly:

  • Modul 1: Úvod do mentoringu, vymezení vůči koučinku, role a odpovědnosti v mentorském vztahu
  • Modul 2: Proces mentoringu, předpoklady mentora, techniky a metody
  • Modul 3: Využití mentoringu v praxi VOŠ, zpětná vazba
  • Modul 4: Reflexe vlastní zkušenosti, nácvik modelových situací, vyhodnocení vzdělávacího programu

 

č. akreditace MSMT: MSMT-226/2021-5-55
13354/2017-3-599
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: IV/2.1 d) Mentoring
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávací program je poskytnout cílové skupině ucelené teoretické vysvětlení a praktické aktivity a příklady dobré praxe na téma Mentoring pro pedagogické pracovníky.

Vzdělávací cíle:
1/ Proškolení pedagogických pracovníků v teoretických znalostech i praktických dovednostech týkajících se mentoringu.
2/ Seznámení se s různými přístupy a technikami využívanými v rámci mentoringu.
3/ Získání dovedností, jak začlenit mentorské dovednosti do vlastní pedagogické praxe s vyžitím příkladů dobré praxe nejen z ČR, ale také ze zahraničí.
Cílová skupina: učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové a učitelé - metodik prevence
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání: 07.01.2019 

 

 

Přihláškový formulář (VOŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Mentoring (VOŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London