07int4.jpg
VOŠ - Výchova k podnikavosti

Pedagogičtí pracovníci VOŠ budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu zaměřeném na finanční gramotnost. Osvojí si znalosti v oblasti podnikatelství a základní finanční gramotností. Získají povědomí o specificích pojmů hospodaření a finance.

Moduly:

  • Modul 01 – Peníze: hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka jako správce peněz a investice do podílových fondů -  ukázat vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení 
  • Modul 02 – Tvorba ceny, inflace, Hrubý Domácí Produkt, nakládání s penězi -  objasnit vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
  • Modul 03 – Hospodaření domácnosti a hospodářský cyklus: rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, nárok na reklamaci - sestavit jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje
  • Modul 04 – Rozpočet domácnosti, sociální politika státu, typy rozpočtů, základní práva spotřebitelů - objasnit princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu, vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele

 

č. akreditace MSMT: MSMT-226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: IV/2.1 f) Výchova k podnikavosti
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Po absolvování vzdělávacího programu by měli být účastníci schopni: orientovat se v problematice finanční gramotnosti vyučované na VOŠ, pochopit význam výuky finanční gramotnosti na VOŠ, pracovat se standardy finanční gramotnosti v praxi, umět aplikovat v praxi jednotlivá témata.

Cílová skupina: učitelé VOŠ, ředitelé škol a školských zařízení, psychologové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:   

 

 

Přihláškový formulář (VOŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Finanční gramotnost pro pedagogické pracovníky VOŠ (VOŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London