03pragueclass.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

Náš vzdělávací program je zaměřen na metodu CLIL, tedy přístup, který propojuje výuku cizího jazyka s tématy nejazykových předmětů jako matematika, přírodověda, výtvarná výchova apod. Účastníci se nejprve seznámí s principy metody CLIL, jejími různými modely a výhodami i možnými riziky, které tento typ výuky přináší. CLIL si v následném bloku zažijí z perspektivy žáků, a to jak v rámci dvou souvislých vyučovacích hodin CLIL, tak i celé řady rozmanitých aktivit v cizím jazyce napříč předměty ZŠ. Na těchto činnostech budou demonstrovány metody výuky a formy práce vhodné pro CLIL a zároveň různé podoby podpůrných strategií (tzv. scaffolding), které by měl pedagogický pracovník žákům poskytnout tak, aby docházelo k osvojování si znalostí nejazykového předmětu a zároveň rozvoji dovedností v cizím jazyce.

Moduly:

 • Úvod do problematiky

 • Výhody a rizika CLIL 

 • Ukázka dvou vyučovacích hodin CLIL a následná reflexe

 • Ukázky jazykových sprch napříč předměty a ročníky ZŠ

 • Metody výuky vhodné pro CLIL

 • Příprava vlastních aktivit CLIL

 • Jak začít s CLILem v mé třídě/škole

 • Případové studie
 • Odkazy na další materiály 

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem tohoto vzdělávací program je poskytnout cílové skupině ucelené teoretické a praktické vysvětlení a praktické aktivity a příklady dobré praxe na téma: „Příprava na zavádění CLILu do výuky na ZŠ“

- umožnit pedagogickým pracovníkům objevit CLIL jako inovativní přístup k výuce cizích jazyků, ale současně i jako zajímavý způsob jak obohatit látku všeobecně-vzdělávacích předmětů
- nabídnout pedagogickým pracovníkům zásobu aktivit CLIL pro 1. a 2. stupeň včetně materiálů, které mohou přímo využít ve výuce
- poskytnout pedagogickým pracovníkům podporu při přípravě svých prvních aktivit CLIL
- pomoci pedagogickým pracovníkům s prvními kroky, které je nutné podniknout, chceme-li CLIL začít systematicky zavádět do výuky

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Příprava na zavádění CLILu do výuky na 1. a 2. stupni ZŠ (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK