08int5.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

V rámci vzdělávacího programu budou pedagogičtí pracovníci pracovat s učebnicí New English File Elementary. Použití osvědčené učebnice umožní účastníkům vzdělávacího programu aktivní domácí přípravu mezi jednotlivými hodinami. Učebnice bude vhodně doplňována materiály zaměřenými hlavně na profesní specializaci pedagogických pracovníků.

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou:

 • v gramatice
   tvary slovesa být v přítomném čase
   tvary osobních zájmen
   přítomný čas prostý a průběhový
   základní pravidla používání členů
   minulý čas prostý
   stupňování přídavných jmen
   existenciálně-lokativní vazbu there is, there are
   tvar would like to a like doing
   can a can’t
   tvar going to
 • v lexikální oblasti
   ve škole – základní slovní zásoba potřebná pro komunikaci ve třídě i o škole
   zaměstnání, moje profese
   v letadle
   v hotelu
   v obchodě
   volný čas a koníčky
   ve městě a na ulici
   v restauraci
   rodina a moji blízcí
 • v písemném projevu
   jednoduchou emailovou komunikaci
   vyplnění formulářů a dotazníků
   popis osoby
   jednoduchou informativní zprávu o tom, co se událo
   zadání instrukcí
   vytvoření rezervace, např. v hotelu

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.4 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 56 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávací program anglického jazyka je postaven tak, aby jeho účastníci – falešní začátečníci díky vzdělávacího programu dosáhli úrovně A2. Zlepšení dovedností v anglickém jazyce slovem i písmem pro ně bude přínosem s ohledem na možnou spolupráci s kolegy ze zahraničí, s ohledem na zapojení do mezinárodních projektů či s ohledem na možnou účast na zahraničních mobilitách. Znalost anglického jazyka alespoň na úrovni A2 pedagogickým pracovníkům umožní vstoupit do projektů na platformě eTwinning. Znalosti nabyté ve vzdělávacím programu pedagogickým pracovníkům pomohou, pokud vyjedou se svými žáky do zahraničí na poznávací či výměnný zájezd (vzdělávací program je zaměřen prakticky, slovní zásoba se týká situací ve škole a při cestování do zahraničí).

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  14 179 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Anglický jazyk pro falešné začátečníky (ZŠ, 56 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK