06barcelonaclass.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

V rámci programu budou pedagogičtí pracovníci ZŠ pracovat s učebnicí New English File Pre-Intermediate. Použití osvědčené učebnice umožní účastníkům vzdělávacího programu aktivní domácí přípravu mezi jednotlivými hodinami. Učebnice bude vhodně doplňována materiály zaměřenými hlavně na profesní specializaci pedagogických pracovníků.

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou:

 • v gramatice
   přítomný čas prostý a průběhový
   minulý čas prostý a průběhový
   vedlejší věty vztažné
   různé formy vyjádření budoucnosti
   předpřítomný čas
   stupňování přídavných jmen
   have to a must
   účelový infinitiv
   used to
   trpný rod
   some a any
   podmínková souvětí v přítomnosti a budoucnosti
   předminulý čas
   nepřímá řeč v oznamovacích větách

 • v lexikální oblasti
   ve škole a ve třídě – slovní zásoba potřebná pro komunikaci ve třídě i o škole
   na letišti
   v hotelu
   orientace ve městě
   nakupování
   na výletě
   stížnosti
   lidské tělo
   zdraví a zdravý životní styl
   oblečení a móda

 • v písemném projevu
   formální a neformální dopis
   popis osoby, budovy, cesty
   informativní zprávu o tom, co se událo
   vyjádřit vlastní názor

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.4 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 56 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávací program je postaven tak, aby jeho účastníci díky vzdělávacího programu dosáhli v anglickém jazyce úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Zlepšení dovedností v anglickém jazyce slovem i písmem pro ně bude přínosem s ohledem na možnou spolupráci s kolegy ze zahraničí, s ohledem na zapojení do mezinárodních projektů či s ohledem na možnou účast na zahraničních mobilitách. Znalost anglického jazyka na úrovni B1 pedagogům umožní vstoupit do projektů na platformě eTwinning. Umožní jim komunikovat s rodilými mluvčími ve škole, se zákonnými zástupci-cizinci i se zahraničními kolegy. Nabyté znalosti pedagogickým pracovníkům pomohou, pokud vyjedou se svými žáky do zahraničí na poznávací či výměnný zájezd (vzdělávací program je zaměřen prakticky, část slovní zásoby je specificky zaměřena na situace ve škole a při cestování do zahraničí). Umožní jim také účastnit se bezplatných webinářů či MOOC (Massive open online kurzů) zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků vedených v anglickém jazyce (např. na www.schooleducationgateway.com).

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  14 179 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Konverzace v angličtině – úroveň B1, mírně pokročilí (ZŠ, 56 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK