05int3.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

V rámci programu budou pedagogičtí pracovníci základních škol pracovat s učebnicí New English File Intermediate. Použití osvědčené učebnice umožní účastníkům vzdělávacího programu aktivní domácí přípravu mezi jednotlivými hodinami. Učebnice bude vhodně doplňována materiály zaměřenými hlavně na profesní specializaci pedagogických pracovníků.

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou:

 • v gramatice
   přítomný čas prostý a průběhový, action and state verbs
   minulé a předminulé časy
   předpřítomné časy
   modální slovesa, opisné tvary, vyjadřování pravděpodobnosti
   podmínková souvětí
   členy
   gerundium a infinitiv
   nepřímá řeč – oznamovací, tázací i rozkazovací věty
   trpný rod

 • v lexikální oblasti
   vzdělávání a školství
   výukové metody
   doprava a cestování
   restaurace a stravování
   svět financí
   mobilní a komunikační technologie
   popis osoby
   bydlení
   přátelství
   zaměstnání
   nakupování
   svět médií

 • v písemném projevu
   formální a neformální dopis
   životopis
   motivační dopis
   stručný popis projektu
   recenze
   zpráva

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
22615/2017-2-870 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.4 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 56 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávací program je postaven tak, aby jeho účastníci dosáhli v anglickém jazyce úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Zlepšení dovedností v anglickém jazyce slovem i písmem pro ně bude přínosem s ohledem na možnou spolupráci s kolegy ze zahraničí, s ohledem na zapojení do mezinárodních projektů i s ohledem na možnou účast na zahraničních mobilitách. Znalost anglického jazyka na úrovni B2 pedagogům umožní vstoupit do projektů na platformě eTwinning. Umožní jim komunikovat s rodilými mluvčími ve škole, se zákonnými zástupci-cizinci i se zahraničními kolegy. Nabyté znalosti pedagogickým pracovníkům pomohou, pokud vyjedou se svými žáky do zahraničí na poznávací či výměnný zájezd. Umožní jim také účastnit bezplatných webinářů či MOOC (Massive open online kurzů) zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků, vedených v anglickém jazyce (např. na www.schooleducationgateway.com).  Úroveň B2 také pedagogickým pracovníkům umožní zavést do vlastní výuky krátké vyučovací epizody vedené metodou CLIL (tzv. CLIL showers).

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  14 179 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Anglický jazyk – úroveň B2, středně pokročilí (ZŠ, 56 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK