04int2.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou:

 vyplnit formulář v anglickém jazyce, napsat žádost a stížnost v anglickém jazyce, vést formální a neformální emailovou korespondenci (s organizacemi, kolegy v zahraničí), napsat formální dopis 
 popsat cíle a obsah vzdělávacího projektu v anglickém jazyce 
 napsat průběžnou a závěrečnou zprávu v anglickém jazyce, formulovat, čeho se jim při řešení projektu podařilo dosáhnout, zdůvodnit, proč některé cíle projektu nebyly naplněny 
 rezervovat letenky, ubytování, zajistit dopravu, domluvit itinerář cesty; připravit prezentaci v anglickém jazyce a úspěšně ji prezentovat 

Vzdělávací program bude veden prakticky. Pedagogičtí pracovníci budou řešit problémové situace a nabyté poznatky aplikovat při řešené konkrétních problémů.

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu je umožnit jeho účastníkům vstoupit do mezinárodních vzdělávacích projektů a spolupracovat se školami a kolegy v zahraničí.
Pedagogičtí pracovníci ZŠ budou rozvíjet své jazykové dovednosti a rozšíří si slovní zásobu nezbytnou pro úspěšnou realizaci mezinárodního projektu. Velká pozornost bude věnována písemné komunikaci – podání projektové žádosti, vyplňování formulářů, podání průběžné a závěrečné zprávy, dále písemné a emailové komunikaci s dalšími řešiteli projektu a zahraničními kolegy, se zahraniční národní agenturou, zajištění zahraniční cesty, přípravě programu apod. Pedagogičtí pracovníci budou ve vzdělávacím programu řešit praktické úkoly a problémové situace, ve kterých budou moci nově nabyté znalosti aplikovat a procvičovat.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Angličtina pro koordinátory zahraničních projektů (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK