08int5.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

 

Vzdělávací program je zaměřen na využívání herních aktivit ve výuce cizích jazyků napříč věkovými kategoriemi. V úvodu účastníci zhlédnou několik videoukázek z lekcí angličtiny, kde se objevuje hra jako výuková metoda. Poté se pokusí ve skupinách diskutovat o pozitivních aspektech i výzvách, které hra jako metoda výuky přináší. Následující část bude věnována různým typům her, z každé kategorie si účastníci budou moci vyzkoušet alespoň jednu konkrétní aktivitu, která bude následně reflektována spolu s lektorem. Důraz bude kladen na hry, které rozvíjí jednotlivé jazykové dovednosti se zvláštním důrazem na rozvoj produktivní kompetence mluvení. Výběr aktivit bude zohledňovat také různé učební styly žáků. Vzdělávací program je zakončen blokem, v rámci něhož budou mít účastníci možnost vytvořit či adaptovat několik didaktických her, které budou nejlépe vyhovovat jejich kontextu a u kterých bude velký potenciál jejich bezprostředního využití v praxi.

Struktura programu:

 • Sdílení zkušeností a očekávání 
 • Úvod do problematiky 
 • Pozitivní aspekty a výzvy hry jako výukové metody 
 • Typy didaktických her a jejich využití ve výuce cizího jazyka 
 • Kooperativní hry 
 • Didaktické hry s podporou ICT 
 • Příprava vlastních herních aktivit 
 • Odkazy na další materiály 
 • Závěrečné hodnocení vzdělávacího programu 

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Po absolvování vzdělávacího programu pedagogický pracovník ZŠ:

• objeví hru jako jednu z efektivních metod výuky cizích jazyků
• získá zásobu herních aktivit využitelných napříč věkovými kategoriemi, které může bezprostředně využít ve výuce angličtiny
• získá podporu při přípravě herních aktivit vyhovujícím skupinám žáků, které vyučuje.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Využívání her ve výuce angličtiny (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK