08int5.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

Vzdělávací program ukáže pedagogickým pracovníkům ZŠ, jak lze využitím dramatických technik rozvíjet znalosti žáků v anglickém jazyce, zvyšovat jejich motivaci, budovat jejich pozitivní vztah k předmětu, rozvíjet jejich komunikační kompetence, ale třeba také zábavně a tvořivě procvičovat vybrané gramatické struktury či slovní zásobu.

Hlavní témata vzdělávacího programu:

 Proč využívat dramatické a divadelní aktivity v hodinách angličtiny – teoretický úvod 
 divadelní aktivity vhodné pro procvičení slovní zásoby a gramatických struktur 
 pantomima 
 role plays 
 Storypaths 
 improvizace 
 práce s prostorem 

Vzdělávací program bude veden prakticky. Pedagogičtí pracovníci budou poznatky aplikovat při navrhování a zkoušení aktivit. Prostor bude pro diskuzi, společnou reflexi i sdílení dobré praxe.

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097   
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu je ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze využitím dramatických technik rozvíjet znalosti žáků v anglickém jazyce, zvyšovat jejich motivaci, budovat jejich pozitivní vztah k předmětu, rozvíjet jejich komunikační kompetence, ale třeba také zábavně a tvořivě procvičovat vybrané gramatické struktury či slovní zásobu.

Zařazení dramatických technik do výuky angličtiny umožňuje žákům používat jazyk přirozeně, jako prostředek komunikace. Pomáhá žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, žákům, kteří preferují kinestetické formy učení. Umožňuje každému zažít úspěch. Podporuje osobnostně sociální rozvoj žáků, pomáhá budovat dobré vztahy v kolektivu, spolupracovat pomáhá psychohygieně. Může být prevencí rizikového chování. Rozvíjí schopnost řešit problémy i empatii. A navíc – žáci se budou bavit a na hodiny angličtiny se těšit.

Divadelní a dramatické aktivity lze zařazovat již u začátečníku, ale také u velmi pokročilých a starších žáků.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Dramatické techniky v hodinách anglického jazyka (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK