02int1.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům základních škol, kteří chtějí do výuky matematiky začlenit metodu CLIL, tedy integrovat výuku matematiky a anglického jazyka, ať již formou tak zvaných CLIL showers, krátkých výukových aktivit v klasických hodinách matematiky, nebo v rámci celé výuky matematiky.
Pedagogičtí pracovníci se nejen seznámí s metodou CLIL, s metodami vhodnými pro výklad učiva, jeho procvičování a hodnocení, s metodami rozvíjejícími komunikativní dovednosti v anglickém jazyce a s metodami pro rozvoj vyšších kognitivních cílů, získají také přímou zkušenost s výukou vybrané aktivity metodou CLIL, která bude následně reflektována v společné diskuzi s ostatními účastníky.

Hlavní témata vzdělávacího programu:

 • Metoda CLIL – teoretický úvod, CLIL v legislativě, požadavky na pedagogické pracovníky vyučující metodou CLIL
 • 4 C metody CLIL a jejich rozvoj (komunikace, vyšší kognitivní cíle – Bloomova taxonomie)
 • hodnocení v CLIL
 • slovní zásoba pro výuku matematiky v anglickém jazyce, formy procvičování
 • zdroje výukových materiálů v anglickém jazyce a jejich úprava pro potřeby CLIL
 • matematika v anglickém jazyce na 1. stupni
 • matematika v anglickém jazyce na 2. stupni
 • navržení vlastní výukové aktivity, microteaching, společná reflexe výukové aktivity (4 hodiny)
 • omezení a rizika metody CLIL

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 c) Cizí jazyky
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže učitele seznámit s metodou CLIL, ukázat jim, jak s touto metodou efektivně pracovat a proč se jí nebát. Výzkum ukazuje, že v matematice lze metodou CLIL vyučovat již žáky na úrovni A1, pokud učitel dobře volí obsah, promyšleně formuluje a používá dostatek názorných pomůcek. Ukazuje se také, že v některých případech se učitelům právě díky využití aktivizujících technik v rámci metody CLIL daří probouzet motivaci žáků.
Učitelé získají nejen teoretické znalosti o metodě, ale budou mít možnost prakticky si vyzkoušet, jaké to je připravit si materiály a vyučovat metodou CLIL.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Výuka matematiky metodou CLIL na ZŠ (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK