05int3.jpg
ZŠ - Cizí jazyky

V rámci vzdělávacího programu jeho účastníci zvládnou:

 vyplnit formulář v anglickém jazyce, napsat žádost a stížnost v anglickém jazyce, vést formální a neformální emailovou korespondenci (s organizacemi, kolegy v zahraničí), napsat formální dopis
 popsat cíle a obsah vzdělávacího projektu v anglickém jazyce
 napsat průběžnou a závěrečnou zprávu v anglickém jazyce, formulovat, čeho se jim při řešení projektu podařilo dosáhnout, zdůvodnit, proč některé cíle projektu nebyly naplněny
 rezervovat letenky, ubytování, zajistit dopravu, domluvit itinerář cesty; připravit prezentaci v anglickém jazyce a úspěšně ji prezentovat

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
6843/2018-2-269 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:  2.II/6 c) cizí jazyky
Forma: prezenční seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu je umožnit jeho účastníkům vstoupit do mezinárodních vzdělávacích projektů a spolupracovat se školami a kolegy v zahraničí.
Pedagogičtí pracovníci ZŠ budou rozvíjet své jazykové dovednosti a rozšíří si slovní zásobu nezbytnou pro úspěšnou realizaci mezinárodního projektu. Velká pozornost bude věnována písemné komunikaci – podání projektové žádosti, vyplňování formulářů, podání průběžné a závěrečné zprávy, dále písemné a emailové komunikaci s dalšími řešiteli projektu a zahraničními kolegy, se zahraniční národní agenturou, zajištění zahraniční cesty, přípravě programu apod. Pedagogičtí pracovníci budou ve vzdělávacím programu řešit praktické úkoly a problémové situace, ve kterých budou moci nově nabyté znalosti aplikovat a procvičovat.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  
Výuka bude probíhat ve 4 blocích:

22.4. 2021 v čase 16,00 - 17,30 hod.

29.4.2021  v čase 16,00 - 17,30 hod.

06.5.2021  v čase 16,00 - 17,30 hod.

13.5.2021  v čase 16,00 - 17,30 hod.

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Angličtina pro koordinátory zahraničních projektů (8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK