05int3.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Vzdělávací program nabízí rozvoj kompetencí pro využití inkluzivních konceptů na systémové úrovni školy. Ve vzdělávacím programu bude zmapován nebo vytvořen rámec portfolia inkluzivní školy a oblasti inkluzivní strategie ve vzdělávání z širšího a užšího hlediska v kontextu EU, státní a regionální politiky vzdělávání a inkluzivních opatření a potřeb na lokální úrovni. Ve vzdělávacím programu se zaměříme i na možnosti monitorovaní potřeb jednotlivých žáků ZŠ nebo skupiny. Pedagogičtí pracovníci se seznámí s řadou osvědčených inkluzivních strategií využitelných dle individuálních potřeb žáka ZŠ.

Moduly:

  • Modul 1: Inkluzivní koncepty, terminologie, portfolio ZŠ
  • Modul 2: Komplexní mapování potřeb žáků ZŠ v riziku školního neúspěchu a rizikového chování a s dalšími speciálně vzdělávacími potřebami
  • Modul 3: Podpory a podpůrná opatření pedagogických pracovníků ZŠ - nástroje, metodiky
  • Modul 4: Praktické využití nástrojů a užívání konceptu inkluze v různých úrovních

 

č. akreditace MSMT: 13354/2017-3-599
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.8
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ znalosti a strategie zaměřené na inkluzi žáků ZŠ a jejich rozvoj. Pedagogičtí pracovníci si osvojí používání inkluzivního přístupu se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků. Nově nabyté znalosti pak mohou být využívány v praxi ZŠ. 
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  950 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Inkluze - Diagnostika, intervence a strategie (ZŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London