04int2.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Hlavní témata:

Blok 1
• Práce s indexem (ukazatelem) inkluze školy. Pojem inkluze, zjišťování situace
školy, jednotlivé oblasti - měřítka s otázkami, diskuse o prioritách a jejich
realizaci.
• Systém podpůrných opatření pro žáky s postižením či znevýhodněním,
jednotlivé stupně, karty podpůrných opatření, a přehled nejčastěji využívaných
pedagogických postupů.


Blok 2
• Integrovaný žák s oslabením kognitivního výkonu nebo lehkým mentálním
postižením ve třídě. Specifika žáka, pedagogická diagnostika.
• Integrovaný žák s poruchou autistického spektra ve třídě. Charakteristika
poruch autistického spektra, sociální chování, komunikace, představivost a
specifické zájmy, emocionalita, pedagogická diagnostika.
• Konkrétní podpůrná opatření: organizace výuky, modifikace výukových metod
a forem práce,pedagogická intervence, pomůcky, úprava obsahu vzdělávání,
hodnocení, příprava na výuku, podpora sociální a zdravotní, práce s třídním
kolektivem, úprava prostředí.


Blok 3
• Principy metody snadno srozumitelných informací pro osoby s postižením
–zásady pro efektivní komunikaci a volbu vhodných studijních materiálů pro
žáky se sníženým porozuměním textu z důvodu mentálního či sluchového
postižení, dyslexie, poruchy autistického spektra či odlišného mateřského
jazyka.
• Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga: jednotlivé kompetence a
zodpovědnosti, možnosti zapojení asistenta do výuky, role učitele ve vztahu k
asistentovi, zásady efektivní komunikace.


Blok 4
• Žák se sociálním znevýhodněním ve třídě. Definice, projevy sociálního
znevýhodnění a jeho dopady na vzdělání. Konkrétní podpůrná opatření:
organizace výuky, modifikace výukových metod a forem práce, pedagogická
intervence, pomůcky, úprava obsahu vzdělávání, hodnocení, příprava na
výuku, podpora sociální a zdravotní, práce s třídním kolektivem, úprava
prostředí.
• Profil žáka na jednu stránku – využití individuálního přístupu v praxi – pozitivní
obraz žáka, který výstižně popisuje jeho silné stránky a přednosti, jeho potřeby
a nejúčinnější motivaci a konkrétní způsob podpory při výuce.

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097   
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.8
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem semináře:

 zdokonalit kompetence pedagogických pracovníků ZŠ při práci se žáky s
nároky na podpůrná opatření při výuce v běžné třídě.
 Zvýšit povědomí pedagogických pracovníků o specifikách žáků se sociálním
znevýhodněním, s mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
 Objasnit systém podpůrných opatření a konkrétní využití jednotlivých oblastí
podpory v praxi.
 Posílit pozitivní postoj účastníků k inkluzivnímu vzdělávání sdílením příkladů
dobré praxe a zkušeností kolegů.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  950 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Žáci se sociálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra (ZŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK