06barcelonaclass.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Vzdělávací program připravuje pedagogické pracovníky na práci s heterogenními skupinami, tedy zejména na to, jak se vyrovnat s rozdílnými potřebami a možnostmi jednotlivých žáků a jak výuku adekvátně individualizovat. Vzdělávací program by měl současně přispět k tomu, aby byly rozdíly ve skupině chápány nejen jako komplikace a výzva, ale současně i jako výhoda, ze které mohou za určitých podmínek profitovat všichni účastníci výukového procesu.
Vzdělávací program bude rozdělen do čtyřech témat, respektive modulů: příprava vyučovací jednotky a tvorba úkolů pro heterogenní skupiny, využití scaffoldingu pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kooperativní strategie a formativní hodnocení jako vhodný nástroj zpětné vazby v inkluzivní škole.

Hlavní témata vzdělávacího programu:

  • Sdílení zkušeností s inkluzí a očekávání
  • Příprava vyučovací jednotky a tvorba úkolů pro heterogenní skupiny
  • Využití scaffoldingu pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Kooperativní strategie v inkluzivních třídách
  • Formativní hodnocení jako efektivní nástroj zpětné vazby v inkluzivních třídách
  • Závěrečné hodnocení vzdělávacího programu

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097   
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 e) Inkluze
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Po absolvování vzdělávacího programu pedagogický pracovník ZŠ:

• osvojí dovednost vytvářet úkoly různé kognitivní náročnosti
• bude schopen ve svých přípravách vyučovacích jednotek zohledňovat různé inteligence a učební styly žáků
• bude vědět, co znamená scaffolding v kontextu vzdělávání a jak je možné jej využívat ve třídách se žáky s různými potřebami a možnostmi
• zažije vybrané kooperativní strategie v roli žáka a svou zkušenost bude kriticky reflektovat
• odnese konkrétní tipy na metody a techniky formativního hodnocení vhodného pro inkluzivní školu

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Strategie a metody pro výuku heterogenních skupin (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK