01prague.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Jedná se o vzdělávací program, který je zaměřený na inkluzi a integraci žáků s duševními obtížemi na základní škole. Cílem programu je obeznámit pedagogy s problematikou duševních obtíží u žáků. Obsahuje témata konkrétních duševních poruch a duševních obtíží, které se u žáků základních škol nejčastěji objevují a se kterými se tak pedagogové během své pedagogické praxe mohou nejčastěji setkat. Konkrétně se jedná o poruchy autistického spektra, poruchy chování (agresivní chování), hyperkinetické poruchy (hyperaktivita, narušená pozornost), suicidální pokusy (sebevražedné pokusy), automutilace (sebepoškozování), anxiózní poruchy (úzkostné, neurotické poruchy) a depresivní poruchy. Témata jsou vybrána tak, aby postihovala nejčastější duševní obtíže, které se vyskytují u žáků v mladším školním věku, pubescenci a adolescenci.

Moduly:

  • Modul 1: Žáci s poruchami autistického spektra
  • Modul 2: Žáci s poruchami chování a hyperkinetickými poruchami
  • Modul 3: Žáci se suicidálními pokusy a automutilacemi
  • Modul 4: Žáci s anxiózními a depresivní poruchami

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
28563/2017-1-1097   
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.8
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávacího programu je osvojení si vědomostí a porozumění konkrétním duševním obtížím, se kterými se mohou pedagogové u žáků základní školy nejčastěji setkat a které se v posledních letech u žáků základních škol stále častěji objevují. Zároveň je cílem tohoto vzdělávacího programu získání praktických dovedností a schopností, jakým způsobem komunikovat s těmito žáky, jak jim přizpůsobit vzdělávací proces a jak vhodně s nimi v rámci své pedagogické praxe pracovat. Současně je i cílem, aby si pedagogové osvojili vlastní pedagogickou sebereflexi v procesu výchovy a výuky žáků s duševními obtížemi. 
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2.025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:
 

Výuka bude probíhat ve 4 blocích v těchto datech:

27.4.2021 v čase 14,00 – 15,30 hod.

29.4.2021 v čase 14,00 – 15,30 hod.

04.5.2021 v čase 14,00 – 15,30 hod.

05.5.2021 v čase 14,00 – 15,30 hod.

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Práce s žáky s duševními obtížemi (ZŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK