06barcelonaclass.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Vzdělávací program se bude skládat z několika dílčích témat, která jsou v souvislosti s Inkluzí aktuální, a o která mají pedagogičtí pracovníci ZŠ zájem:
Inkluze - Diagnostika, intervence a strategie;
Agresivita a prevence;
Jedinci s ADHD;
Žáci se sociálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra.

Moduly:

 • Modul 1: Inkluzivní koncepty, terminologie, portfolio ZŠ
 • Modul 2: Komplexní mapování potřeb žáků ZŠ v riziku školního neúspěchu a rizikového chování a s dalšími speciálně vzdělávacími potřebami
 • Modul 3: Podpory a podpůrná opatření pedagogických pracovníků ZŠ - nástroje, metodiky
 • Modul 4: Praktické využití nástrojů a užívání konceptu inkluze v různých úrovních
 • Modul 5: Agresivita a prevence v prostředí ZŠ
 • Modul 6: Faktory a stádia agrese, rozpoznání spouštěčů agrese
 • Modul 7: Mikro treking emocí a rozpoznání a regulace spouštěčů vyvolávající agresivní chování, Rozpoznání varovných signálů u žáků ZŠ
 • Modul 8: Využití modelu trianglu prevence agresivního chování, sdílení osvědčených postupů v praxi
 • Modul 9: Úvod do ADHD
 • Modul 10: Práce s žáky s ADHD ve školním prostředí
 • Modul 11: Práce s rodinou žáku s ADHD
 • Modul 12: Diskuze a kazuistiky
 • Modul 13: Inkluze a podpůrná opatření
 • Modul 14: Integrovaný žák s oslabením kognitivního výkonu a Integrovaný žák s poruchou autistického spektra ve třídě
 • Modul 15: Snadno srozumitelné informace a zásady efektivní komunikace s osobami s postižením
 • Modul 16: Žák se sociálním znevýhodněním ve třídě

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
529/2018-1-61 
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.3
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 32 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ znalosti a strategie zaměřené na inkluzi žáků ZŠ a jejich rozvoj. Pedagogičtí pracovníci si osvojí používání inkluzivního přístupu se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků. Budou schopni rozpoznat a porozumět problematice agresivity žáků ZŠ se zaměřením na prevenci agresivního chování. Seznámí s podstatnými termíny, dělením, příčinami i projevy ADHD. Dále získají praktické informace o práci s žáky s ADHD ve školním prostředí včetně příkladů aktivit vhodných do jednotlivých vyučovaných předmětů. Pedagogičtí pracovníci ZŠ budou informováni o specifikách žáků se sociálním
znevýhodněním, s mentálním postižením a poruchou autistického spektra a bude jim objasněn systém podpůrných opatření a konkrétní využití jednotlivých oblastí
podpory v praxi.
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  8 102 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Inkluze (ZŠ, 32 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK