05int3.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Modul 1: Inkluzivní koncepty, terminologie, portfolio
- Inkluze jako proces, integrace, asimilace, nesprávná dichotomie
- přehled vybraných inkluzivních konceptů a vývoj modelů inkluzee a kritiky
- portfolio školy, dobré příklady v českém i zahraničním prostředí

Modul 2: Komplexní mapování potřeb žáků v riziku školního neúspěchu a rizikového chování a s dalšími speciálně vzdělávacími potřebami
- Vymezení potřeb žáků se SVP, zaměření se na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, s rizikovým chováním a rizikem školního neúspěchu
- Etické aspekty, destigmatizaci

Modul 3: Podpory a podpůrná opatření pedagogických pracovníků - nástroje, metodiky
- metodiky, nástroje - např. vyhodnocovací podpory monitoringu vzdělávacích potřeb, zdravotních, sociálních
- metodické podpory pro pedagogické pracovníky využívané v českých a zahraničních prostředí
- podpůrná opatření a využití v praxi v kontextu legislativních změn v českém prostředí

Modul 4: Praktické využití nástrojů a užívání konceptu inkluze v různých úrovních
- praktické využití nástrojů a strategií ve více úrovních - národní, regionální, lokální
- tvorba mapy praktického využití konceptu inkluzivní třídy a hlavního vzdělávacího proudu nebo inkluzivní školy
- příklady dobré praxe
- sdílení praktických otázek a problematika bariér

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
6843/2018-2-269
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:  2.II/6 e) inkluze
Forma: prezenční seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům znalosti a strategie zaměřené na inkluzi žáků ZŠ a jejich rozvoj. Pedagogičtí pracovníci si osvojí používání inkluzivního přístupu se zaměřením na potřeby jednotlivých žáků. Nově nabyté znalosti pak mohou být využívány v praxi.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Inkluze - pedagogická diagnostika, nástroje a strategie (8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK