03pragueclass.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Vzdělávací program poskytne pedagogickým pracovníkům metodické nástroje vhodné pro práci s žáky s ADHD. V 1. části budou objasněny základní termíny, popsány příčiny a projevy ADHD. Dále budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s vhodnými postupy práce s žáky s ADHD v inkluzivním vzdělávání jak v obecné rovině, tak v konkrétních předmětech. Bude pojednáno o celostním přístupu k práci s žáky s ADHD zahrnujícími spolupráci všech zainteresovaných stran včetně rodiny dítěte. V poslední části bude prostor pro práci s kazuistikami žáků s ADHD a sdílení vlastní praxe.

Hlavní témata:
1. část
Seznámení účastníků. Popis základních pojmů jako ADHD, ADD, hyperkinetická porucha. Popis dílčích typů, příčin a projevů ADHD ve školním kontextu.

2. část
Práce s žáky s ADHD ve školním prostředí. Doporučení na příklady dobré praxe v inkluzivním systému. Podpora kladení důrazu na rozvoj nejen v oblasti znalostí, ale i dovedností a sociálních schopností u žáků s ADHD. V první části budou představena obecná doporučení pro uzpůsobení školního prostředí a podmínek pro práci, tipy na aktivity podporující obecný rozvoj jedinců s ADHD. V druhé části budou nastíněny aktivity, které je možné využít při výuce konkrétních školních předmětů na základní škole.

3.část
Pedagogickým pracovníkům budou prezentovány způsoby a doporučení pro práci s celou rodinou žáků s ADHD. Budou upozorněni na možná úskalí a způsoby, jakými se s nimi vypořádat. Bude kladen důraz na sjednocení požadavků ze strany školy, pedagogického pracovníka i rodičů a na aktivní spolupráci mezi všemi zainteresovanými složkami.

4. část
V závěrečné části bude probíhat diskuze nad prezentovanými kazuistikami žáků s ADHD. Pedagogičtí pracovníci také dostanou prostor sdílet své vlastní případy z praxe a navrhnout, jak využít získané poznatky při jejich řešení v budoucnu.

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
6843/2018-2-269
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: 2.II/6 e) inkluze 
Forma: prezenční seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem tohoto programu je rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti práce s žáky s ADHD a jejich celostnímu rozvoji v rámci inkluzivního vzdělávání.

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s podstatnými termíny, dělením, příčinami i projevy ADHD. Dále získají praktické informace o práci s žáky s ADHD ve školním prostředí včetně příkladů aktivit vhodných do jednotlivých vyučovaných předmětů. Pedagogičtí pracovníci budou schopni pracovat s celou rodinou žáků s ADHD a využívat celostních přístupů k rozvoji těchto žáků ve škole i v rodině. Účastníci si vyzkouší sami navrhnout vhodné pedagogické postupy při práci s konkrétními jedinci, které budou moci využít v praxi.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Jedinci s ADHD v inkluzivním vzdělávání (8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK