08int5.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Jedná se o vzdělávací program zaměřený na seznámení se strukturou třídnických hodin ( dále jen TH ) a náměty vycházejícími ze zkušeností tak, aby se mohly stát dobrým pomocníkem i inspirací při práci s žáky a studenty v třídnických hodinách.
Důraz je kladem na roli pedagoga, který žáky třídnickou hodinou provází, usměrňuje a průběh TH koriguje. Stanovuje cíl TH a domlouvá pravidla nutná pro její fungování, vybírá vhodnou techniku, komunikuje o třídním životě a sdílí dojmy při reflexi.

Pro získání uvedených aj. dovedností je program rozdělen na 3 části:
- 1. Část – Seznámení, Upřesnění programu, odborné literatury. Organizační připomínky.
- 2. Část – Struktura TH. TH – ano či ne? Specifika TH na ZŠ. Role třídního učitele. Pravidla komunikace pro žáky. Pravidla komunikace pro třídního učitele. Výběr cíle a herních aktivit. Témata nevhodná pro TH. Využití komunitního kruhu, výhody a nevýhody. Situace na školách – vhodné a nevhodné realizace, legislativa. Metodická podpora.
- 3. Část – Psychosociální techniky a reflexe. O volbě a plánování technik tak, aby žáci porozuměli, co a proč právě dělají. O tvorbě vhodných otázek při reflexi, s cílem naučit žáky prezentovat vlastní názor a hledat vhodná řešení při hře, následně i při situacích ve třídě.

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
24589/2018-2-728
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:

II/2.8

2.II/7

Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům teoretické znalosti a praktické dovednosti pro vedení třídnických hodin, s důrazem na příklady dobré praxe.

Cílová skupina: třídní učitelé ZŠ
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Třídnické hodiny a jejich realizace na ZŠ (8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK