07int4.jpg
ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru

Zaměřuje se na úvodní kroky školy, která přijala zprávu o rizikovém chování, realizuje rozhovory a zpracovává písemnou dokumentaci. Nabízí orientační posouzení závažnosti situace z hlediska míry jejího negativního vlivu na výchovně vzdělávací proces, celkovou atmosféru třídy, fungování jednotlivců, jejich norem, apod. Upřesňuje kompetence třídního učitele a členů školního poradenského pracoviště při počátečním zachycení zpráv o událostech, které jsou nebo mohou být výchovně, sociálně nebo zdravotně rizikové. 

Program je rozdělen na 3 části:

– Komunikace s jednotlivci, o sdělování informací formou rozhovoru. Prezentace s tématy: Techniky aktivního naslouchání. Efektivní komunikace. Bez manipulace k úspěchu. Rizika nepřipravenosti.
– MD 43301/2013. Metodické doporučení, určené pro záznam rozhovoru. Využití záznamu v praxi.
– Komunikace se třídou, o pravidlech komunikace v případě konfliktních vztahů mezi žáky. Mapování situace ve třídě a vyhodnocení závažnosti. Oznámení třídě. Následná péče o třídu, opatření školy

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
24589/2018-2-728
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:

II/2.8

2.II/7

Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Cílem programu bude mj. poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností, potřebných pro zvládání rozhovoru s jednotlivci a pro péči o třídu v případě rizikových projevů chování.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (SŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Kroky školy při řešení rizikových projevů chování, komunikace s jednotlivci a se třídou (8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK