03pragueclass.jpg
ZŠ - Matematická gramotnost

Seminář bude zaměřený na přípravu a analýzu didaktických situací, tj. situací při vyučování matematiky, a základní jevy, které s nimi souvisí. Na konkrétních ukázkách budou rozvedeny základní jevy vztahující se k vyučování matematiky a jejich charakteristiky včetně jejich možných modifikací pro různý věk žáků.

Hlavní témata semináře jsou:

 • Pojem didaktické situace
 • Další základní pojmy z teorie didaktických situací
 • Různé role učitele a žáka ve třídě
 • Vyučování matematiky jako hra
 • Analýza a priori didaktické situace s ilustracemi z oblasti slovních úloh
 • Strategie řešení slovních úloh o dělení celku na nestejné části
 • Analýza a priori didaktické situace s ilustracemi z oblasti geometrie
 • Analýza a posteriori didaktické situace
 • Diagnostika znalostí žáků podle jejich chování v didaktické situaci
 • Chyby, překážky a výuka matematiky
 • Odhalování chybných představ a jejich odstraňování
 • Analýza proměnných didaktické situace (příklady)
 • Ukázky „dobré praxe“

 

Všechny použité pojmy budou ilustrovány na konkrétních ukázkách z vyučování matematiky.

 

č. akreditace MSMT: 13354/2017-3-599
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.1 b) Matematická gramotnost
Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem semináře je nabídnout učitelům náměty, jak při výuce matematiky zvýšit porozumění žáků matematice, motivaci žáků, zdůraznit mezipředmětové vztahy a význam matematiky pro běžný život.
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 727 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Didaktické situace ve vyučování matematiky (ZŠ, 16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz:



 

ITC is:

 • Accredited by the Czech ministry of education
 • Member of the Czech committee for science management
 • Certified by the International Education Society, London