06barcelonaclass.jpg
ZŠ - Osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj spektra dovedností efektivní komunikace a její aplikaci v praxi. Komunikace je základním nástrojem pedagogických pracovníků ve výuce a ve výchově. Seznámení s filozofií dialogu rozšíří smysl efektivní komunikace v interaktivním dialogu. Tento dialog směřuje ke spokojenosti s výsledkem komunikace, k dohodě, porozumění mentálním stavům a emocím, optimální řešení konfliktu, předcházení agresivní, manipulativní nebo „toxické“ komunikaci.

Moduly:

  • Modul 1: Efektivní komunikace a filozofie dialogu
  • Modul 2: Principy efektivní komunikace, asertivity v každodenních situacích pedagogického pracovníka ZŠ
  • Modul 3: Praktické aktivity v oblasti efektivní komunikace v prostředí ZŠ, stereotypy a bariéry
  • Modul 4: Praktická analýza efektivní komunikace a manipulativních vzorců komunikace, praktické nácviky

 

č. akreditace MSMT: 13354/2017-3-599
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.8
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ metodické postupy v oblasti identifikování a analyzování stereotypů a bariér v komunikaci a změny v komunikaci na základě procvičení a sebereflexe. Program bude zaměřován na osobnosti žáků ZŠ a rozvoj jejich efektivní komunikace, sebevědomí, respektu.
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové a psychologové
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:  

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Typy efektivní komunikace (ZŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London