02int1.jpg
ZŠ - Osobnostně sociální rozvoj

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení a emoční inteligence. SEU a EI přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků ZŠ, zvyšuje kreativitu, osobní spokojenosti a úspěšnosti. Řada výzkumných studijní potvrzuje benefity, např. zlepšení chování a výsledků ve škole u žáků ZŠ, zvýšení sebe hodnoty, rozvoj sebevědomí a sociálních dovedností, redukce stresu a problémů s chováním a agresivitou.

Moduly:

  • Modul 1: Sociálně emoční učení a emocionální inteligence
  • Modul 2: Systémový rámec sociálně emoční inteligence, význam v praxi ZŠ a vývoji žáka
  • Modul 3: Pět klíčových kompetencí a čtyři dominanty emocionální inteligence a sociální dovednosti
  • Modul 4: Praktické využití sociálně emočního učení a emoční inteligence k rozvoji akademického výsledku žáků ZŠ

 

č. akreditace MSMT: 13354/2017-3-599
Uznatelné jako výstup šablon DVPP: II/2.8
Forma: prezenční, seminář
Hodinová dotace: 8 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl: Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout pedagogickým pracovníkům ZŠ znalosti vedoucí k pochopení souvislostí systémového rámce, pěti klíčových kompetencí a čtyř dominant emocionální inteligence a sociálních dovedností.
Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  2 025 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou  
Termín konání:   

 

 

Poptávkový formulář (ZŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Sociálně emoční učení (ZŠ, 8 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London