08int5.jpg

Využití Google aplikací ve výuce se zaměřuje na volně dostupné aplikace společnosti Google, jako jsou např. Google weby, prezentace, dokumenty nebo tabulky a jejich praktické využití ve školním prostředí.

Sdílení, spolupráce, formativní hodnocení a projektová výuka jsou pro Google aplikace klíčové a ve vzdělávacím programu je těmto tématům věnován velký prostor. Správně využité Google aplikace rozvíjejí u žáků dovednosti potřebné pro 21. století (21st century skills) a jejich znalost významně přispívá k uplatitelnosti na trhu práce. Google navíc nabízí vlastní propracovanou metodiku zaměřenou na práci se žáky, na jejímž základě je seminář postaven.
Důraz je kladen na důsledné osvojení práce s konkrétními aplikacemi, porozumění jejich individuálním charakteristikám a jejich uplatnění při práci se žáky. Účastníci si během vzdělávacího programu vytváří vlastní portfolio, ve kterém se snaží integrovat Google aplikace do své praxe, vytvořené plány následně konzultují s lektorem a společně sdílejí zkušenosti a dobrou praxi.

Hlavní témata semináře:

1. část
Projektová výuka obecně
Formativní hodnocení a task-based úkoly
Základní obecná pravidla pro práci s Google aplikacemi
Dokumenty Google
Disk Google
Weby Google

2. část
Prezentace Google
Formuláře Google
Tabulky Google
Expedice Google
Fotky Google
Google Keep

3. část
Sdílení portfolia
Závěrečný workshop
Ukázky dobré praxe

 

č. akreditace MSMT: MSMT- 226/2021-5-55
14353/2018-2-490  
Uznatelné jako výstup šablon DVPP:

2.II/6 h) ICT

2.V/4  h) ICT

2.VI/4  h) ICT

2.VII/4 h) ICT

Forma: prezenční, cyklus seminářů
Hodinová dotace: 16 hodin / 45 minutových
Vzdělávací cíl:

Po absolvování vzdělávacího programu pedagogický pracovník:

Detailně ovládá všechny probírané Google aplikace.
Umí začlenit do své vlastní pedagogické praxe všechny probrané GA.
Ví, jak využít Google aplikace pro realizaci task-based úkolů a podporu formativního hodnocení.
Má vytvořené portfolio s ukázkami všech aplikací, které může sdílet se svými kolegy.
Chápe a dokáže použít sdílení obsahu ve všech probíraných aplikacích.

Cílová skupina: učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, speciální pedagogové, psychologové, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé ZUŠ a SUŠ a vychovatelé školských zařízení
Místo konání: Praha nebo jinde na základně konkrétních požadavků
Cena:  4 051 Kč, v případě většího počtu zájemců cena dohodou 
Termín konání:  

 

 

Přihláškový formulář (MŠ):

Pole označená * musí být vyplněna.

Škola:

Název školy *
Město (obec): *
Adresa (ulice): *
PSČ: *
IČO: *

Kontaktní osoba:

Jméno a příjmení *
E-mail: *
Telefon: *

Název kurzu na který se hlásíte:

Využití Google aplikací při práci se žáky (16 hodin)
Napište nám termín konání kurzu:*
Dodatečné poznámky, připomínky:


Stisknutím následujícího tlačítka odešlete žádost o kurz: 

ITC is:

  • Accredited by the Czech ministry of education
  • Member of the Czech committee for science management
  • Certified by the International Education Society, London
 
 

Tato stránka používá pouze cookies, jež jsou nezbytné pro funkčnost stránek. Prohlížením webu s tím souhlasíte.

OK